Odsłonięcie portretu Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego

23.10.2009r. odbyło się uroczyste odsłonięcie portretu Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Zakonu Orderu Białego Kruka w Krakowie – Jerzego Dudy. W ten sposób p.Duda wpisał się w długą tradycję ugrupowania, zgodnie z którą każdy kolejny naczelnik powinien być uwieczniony na tradycyjnym obrazie. Dzięki temu podkreślona zostaje wierność zasadom zakonu założonego w roku 1930 przez Kazimierza Wojciecha Witkiewicza. Jerzy Duda został Kanclerzem w roku 2001, po śmierci Tadeusza Eugeniusza Witkiewicza. Na uroczystym otwarciu obecny był również Kazimierz Wiśniak, artysta malarz  honorowy obywatel  Lanckorony.

levitra

viagra