Vladimir Nikolin

Urodzony na Krymie w 1965 roku w rodzinie rosyjskich artystów ( zarówno dziadek jak i ojciec zajmowali się ikonopisarstwem).

W latach 1980 - 84 pobierał nauki w Liceum Artystycznym im.Samokisha na Krymie, na Wydziale Malarstwa Sztalugowego.

W roku 1989 wstąpił na wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, gdzie studiował w pracowni prof. Lubomyra Medwidja oraz  prof. Witolda Monastyrskiego, którą ukończył z wyróżnieniem w 1995 roku broniąc pracę dyplomową " Kompleksowe ukształtowanie i malowanie ikonostasu" i tym samym zdobywając tytuł artysty plastyka w zakresie sztuki monumentalno - dekoracyjnej.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych mieszka oraz pracuje na stałe w Polsce, gdzie zrealizował szereg wystaw swoich prac w krakowskich galeriach malarstwa. W 1999 roku odbyła się wystawa zatytułowana "Przecięcia" , a w roku 2002 zrealizowana została kolejna -  "Odcienie Szarości".  Dzisiaj na stałą ekspozycję jego dzieł składają się elementy przestrzeni publicznej, w których znajdują się jego prace takie jak wnętrza clubów, hal, galerii oraz fasady budynków.

Pracuje w różnych technikach: akwarela, olej, mozaika, freska, witraż, a jego prace znajdują się wielu prywatnych kolekcjach oraz  galeriach (Polska, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone), halach publicznych, clubach, na elewacjach budynków  na terenie Małopolski - głównie Krakowa, oraz  Śląska.