Odsłonięcie portretu Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego

23.10.2009r. odbyło się uroczyste odsłonięcie portretu Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Zakonu Orderu Białego Kruka w Krakowie – Jerzego Dudy. W ten sposób p.Duda wpisał się w długą tradycję ugrupowania, zgodnie z którą każdy kolejny naczelnik powinien być uwieczniony na tradycyjnym obrazie. Dzięki temu podkreślona zostaje wierność zasadom zakonu założonego w roku 1930 przez [...]